معرفی

ابوظبی پایتخت و دومین شهر پرجمعیت امارات متحده عربی (پس از دبی) است.

  • ارز درهم AE
  • زبان عربی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان