معرفی

احمدآباد بزرگترین شهر و پایتخت سابق ایالت گجرات هند است. این مرکز اداری منطقه احمدآباد و مقر دادگاه عالی گجرات است.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان