معرفی

آماریلو چهاردهمین شهر پرجمعیت در ایالت تگزاس آمریکا است. این شهر همچنین بزرگترین شهر تگزاس پنهندل و مقر شهرستان پاتر است.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی