معرفی

آمریتسار شهری در شمال غربی هند است که مقر اداری منطقه آمریتسار است و در منطقه ماژا در ایالت پنجاب هند واقع شده است.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان