آستین، TX
ایالات متحده

آستین، TX

معرفی

آستین پایتخت ایالت تگزاس ایالات متحده و همچنین مقر و بزرگترین شهر تراویس است که بخشهایی از آن به شهرستانهای هیز و ویلیامسون گسترش می یابد. این یازدهمین شهر پرجمعیت ایالات متحده ، چهارمین شهر پرجمعیت تگزاس و دومین شهر پرجمعیت ترین ایالت (پس از ققنوس ، آریزونا) است.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی