معرفی

بات بزرگترین شهر در شهرستان سامرست انگلیس است که به واسطه حمامهای ساخته شده توسط رومیان شهرت یافته است. در سال 2011 ، جمعیت 88,859 نفر بوده است. بات در دره رودخانه آون است ، 97 مایلی (156 کیلومتری) غرب لندن و 11 مایلی (18 کیلومتری) جنوب شرقی بریستول. این شهر در سال 1987 به میراث جهانی تبدیل شد.

  • ارز پوند استرلینگ
  • زبان انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان