معرفی

Belo Horizonte ششمین شهر بزرگ برزیل است که تقریباً 2.5 میلیون نفر جمعیت دارد. این سیزدهمین شهر بزرگ آمریکای جنوبی و هجدهمین شهر بزرگ قاره آمریکا است.

  • ارز واقعی برزیل
  • زبان پرتغالی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان