معرفی

بیالیستوک بزرگترین شهر در شمال شرقی لهستان و پایتخت ناحیه پودلاسکی است. بیالیستوک دهمین شهر بزرگ لهستان است ، از نظر تراکم جمعیت دوم و از نظر مساحت سیزدهم است.

  • ارز złoty لهستانی
  • زبان لهستانی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان