معرفی

بریستول شهری در شهرستان سالیوان ، تنسی ، ایالات متحده است. جمعیت این کشور طبق سرشماری سال 26,702 ، 2010 نفر بود. این شهر دوقلوی بریستول ، ویرجینیا است که مستقیماً در آن سوی ایالت بین تنسی و ویرجینیا قرار دارد. مرز بین دو شهر همچنین خط ایالتی است که در امتداد خیابان ایالتی در منطقه مشترک شهرشان قرار دارد.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی