معرفی

برانکس یکی از بخش های شهر نیویورک است که همسایگی شهرستان برانکس دارد ، در ایالت نیویورک آمریکا ، سومین شهرستان پرجمعیت در ایالات متحده است. این در جنوب شهرستان Westchester است. در شمال شرقی و شرق منهتن ، آن سوی رودخانه هارلم ؛ و شمال کوئینز ، آن سوی رودخانه شرقی.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی