معرفی

قاهره پایتخت مصر و بزرگترین شهر جهان عرب است. کلانشهر آن ، با بیش از 20 میلیون نفر جمعیت ، بزرگترین منطقه در آفریقا ، جهان عرب و خاورمیانه و ششمین منطقه در جهان است

  • ارز پوند مصر
  • زبان مصری عربی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان