معرفی

کمبریج یک شهر دانشگاهی و شهرستانی کمبریج شایر ، انگلیس ، در کنار رودخانه کم تقریباً 50 مایلی (80 کیلومتری) شمال لندن است.

  • ارز پوند استرلینگ
  • زبان انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان