معرفی

جزایر قناری ، که به طور غیر رسمی قناری ها نیز شناخته می شود ، یک مجمع الجزایر اسپانیا و جنوبی ترین جامعه خودمختار اسپانیا است که در اقیانوس اطلس واقع شده است ، در منطقه ای معروف به ماکارونزی ، در 100 کیلومتری غرب مراکش در نزدیکترین نقطه.

  • ارز یورو
  • زبان اسپانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان