معرفی

سبو استانی از فیلیپین است که در منطقه مرکزی ویسایاس (منطقه هفتم) واقع شده است و از یک جزیره اصلی و 167 جزیره و جزیره اطراف تشکیل شده است.

  • ارز وزن PH
  • زبان فیلیپینی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان