معرفی

شیکلایو شهر اصلی منطقه لامبایک در شمال پرو است. این شهر در 13 کیلومتری زمین ساحل اقیانوس آرام و 770 کیلومتری پایتخت کشور ، لیما واقع شده است.

  • ارز خورشید
  • زبان اسپانیایی ، آیمارا
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان