معرفی

کلمبیا شهری در ایالت میسوری آمریکا است. این مرکز شهرستان شهرستان بون و محل زندگی دانشگاه میسوری است. این شهر در سال 1821 تاسیس شده است و شهر اصلی منطقه پنج شهرستان کلمبیا است. این چهارمین شهر پرجمعیت و سریعترین رشد میسوری است که در سال 123,180 حدود 2018 هزار و XNUMX نفر ساکن است.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی