معرفی

چوب پنبه دومین شهر بزرگ ایرلند است. واقع در جنوب غربی ایرلند ، در استان مونستر ، از زمان گسترش مرزهای این شهر در سال 2019 ، جمعیت آن 210,000 نفر است.

  • ارز یورو
  • زبان انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان