معرفی

دهرادون پایتخت و پرجمعیت ترین شهر اوتاراخند ، ایالتی در هند است. ستاد اداری منطقه دهرادون است.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان