معرفی

دوندین دومین شهر بزرگ در جزیره جنوبی نیوزیلند (پس از کریستچرچ) و شهر اصلی منطقه اوتاگو است. نام آن از DÈn Èideann ، نام گالیایی اسکاتلندی ادینبورگ ، پایتخت اسکاتلند آمده است.

  • ارز دلار NZ
  • زبان چامورو ، انگلیسی