معرفی

دوربان پس از ژوهانسبورگ و کیپ تاون سومین شهر پرجمعیت آفریقای جنوبی و بزرگترین شهر در استان کوازولو-ناتال در آفریقای جنوبی است. در ساحل شرقی آفریقای جنوبی ، دوربان شلوغ ترین بندر این کشور است.

  • ارز راند آفریقای جنوبی
  • زبان آفریقایی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان