معرفی

ادمونتون مرکز استان آلبرتا در کانادا است. ادمونتون در رودخانه ساسکاچوان شمالی قرار دارد و مرکز منطقه شهری ادمونتون است که توسط منطقه مرکزی آلبرتا احاطه شده است. این شهر انتهای شمالی آنچه آماری کانادا به عنوان "راهرو کلگری- ادمونتون" تعریف می کند لنگر می اندازد.

  • ارز دلار CA
  • زبان فرانسوی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان