معرفی

اسکس دومین منطقه پرجمعیت در شهرستان چیتدنن و کل ایالت ورمونت ، ایالات متحده است که بر اساس سرشماری سال 42,899 ایالات متحده ، اولین (در هر دو مورد) بورلینگتون با 2010 نفر است. جمعیت اسکس در سال 21,911 حدود 2018 نفر تخمین زده شده است.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی