معرفی

فردریکتون مرکز ایالت نیوبرانزویک کانادا است. این شهر در قسمت غربی و مرکزی استان در امتداد رودخانه سنت جان واقع شده است که با دو نیم شدن شهر از غرب به شرق جریان دارد. این رودخانه ویژگی طبیعی غالب منطقه است.

  • ارز دلار CA
  • زبان فرانسوی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان