معرفی

Galați مرکز شهرستان Galați ، در منطقه تاریخی مولداوی ، رومانی شرقی است. Galați شهری بندری در رودخانه دانوب است. در سال 2011 ، در سرشماری رومانی 249,432،8 نفر از ساکنان ثبت شده و این شهر را به هشتمین شهر پرجمعیت رومانی تبدیل کرده است.

  • ارز لوم رومانیایی
  • زبان رومانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان