معرفی

گدانسک پایتخت و بزرگترین شهر ایالت پومرنیا و یکی از برجسته ترین شهرهای منطقه فرهنگی و جغرافیایی کشوبیا است. این بندر اصلی دریایی لهستان و مرکز چهارمین کلانشهر بزرگ این کشور است.

  • ارز złoty لهستانی
  • زبان لهستانی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان