معرفی

گنت یک شهر و شهرداری در منطقه فلاندر بلژیک است. این مرکز و بزرگترین شهر استان فلاندر شرقی است و سومین کشور بزرگ کشور است که توسط بروکسل و آنتورپ بیش از اندازه شده است.

  • ارز یورو
  • زبان هلندی ، آلمانی ، فرانسوی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان