معرفی

حیفا سومین شهر بزرگ اسرائیل - پس از بیت المقدس و تل آویو - با جمعیت 283,640 در سال 2018 است. شهر حیفا بخشی از کلانشهر حیفا ، دومین یا سومین شهر پرجمعیت در اسرائیل را تشکیل می دهد.

  • ارز شکل اسرائیل
  • زبان عبری
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان