معرفی

امروز ، هوبارت قطب مالی و اداری تاسمانی است که به عنوان بندر اصلی برای عملیات قطب جنوب استرالیا و فرانسه عمل می کند و به عنوان یک مقصد توریستی عمل می کند ، با بیش از 1.192 میلیون بازدید کننده در سال های 2011-12. کارت ویزیت های معروف شامل معماری دوران محکومین ، بازار سالامانکا و موزه هنرهای قدیمی و جدید (MONA) ، بزرگترین موزه خصوصی نیمکره جنوبی است.

  • ارز به دلار
  • زبان انگلیسی