معرفی

ایندوره پرجمعیت ترین و بزرگترین شهر در ایالت مادیا پرادش هند است. این مرکز به عنوان دفتر مرکزی بخش Indore و بخش Indore خدمت می کند.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان