معرفی

ژوهانسبورگ بزرگترین شهر آفریقای جنوبی و یکی از 50 منطقه بزرگ شهری در جهان است.

  • ارز راند آفریقای جنوبی
  • زبان آفریقایی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان