معرفی

جانسون سیتی شهری در واشنگتن ، کارتر و سالیوان در ایالت تنسی ایالات متحده است که بیشتر این شهر در شهرستان واشنگتن است. بر اساس سرشماری سال 2010 ، جمعیت شهر جانسون 63,152 نفر بوده و تا سال 2018 جمعیت تخمینی 66,778 نفر بوده است که این شهر را به نهمین شهر بزرگ ایالت تبدیل کرده است.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی