معرفی

کانزاس سیتی از نظر جمعیت و مساحت بزرگترین شهر ایالت میسوری آمریکا است. براساس اداره سرشماری ایالات متحده ، تخمین زده می شود این شهر در سال 491,918 2018 هزار و 38 نفر باشد و این شهر را به سی و هشتمین شهر پرجمعیت ایالات متحده تبدیل کند.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی