معرفی

کاتوویتس شهری در جنوب لهستان ، پایتخت منطقه سیلزی و مرکز کلانشهر حوضه سیلسیای علیا و حوضه دبروا است.

  • ارز złoty لهستانی
  • زبان لهستانی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان