معرفی

کوتا کینابالو مرکز ایالت صباح ، مالزی است. این شهر همچنین مرکز منطقه کوتا کینابالو و همچنین بخش ساحل غربی صباح است.

  • ارز انگلیس مالزی
  • زبان مالایا
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان