معرفی

کراکوف دومین شهر بزرگ و یکی از قدیمی ترین شهرهای لهستان است. واقع در رودخانه ویستولا در استان لهستان کوچک ، قدمت این شهر به قرن 7 برمی گردد.

  • ارز złoty لهستانی
  • زبان لهستانی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان