معرفی

لا سرنا یک شهر و کمون در شمال شیلی ، مرکز منطقه کوکیمبو است. این شهر پس از پایتخت ملی ، سانتیاگو ، دومین شهر قدیمی این کشور است.

  • ارز پزوی شیلی
  • زبان اسپانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان