معرفی

لاردو شهری در ولسوالی شهرستان وب ، تگزاس ، ایالات متحده ، در ساحل شمالی ریو گراند در تگزاس جنوبی ، روبروی نووو لاردو ، تامائولیپاس ، مکزیک است. تمایز لاردو از هفت پرچم است (پرچم جمهوری ریو گراند ، که اکنون پرچم شهر است ، علاوه بر شش پرچم تگزاس).

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی