معرفی

لیدز بزرگترین شهر در شهرستان یورکشایر غربی در شمال انگلیس است ، تقریباً 170 مایل (270 کیلومتر) شمال مرکز لندن.

  • ارز پوند استرلینگ
  • زبان انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان