معرفی

لیما پایتخت و بزرگترین شهر پرو است. در دره های رودخانه های Chillón ، Rímac و Lurín ، در قسمت ساحلی مرکزی این کشور ، مشرف به اقیانوس آرام واقع شده است.

  • ارز خورشید
  • زبان اسپانیایی ، آیمارا
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان