معرفی

Linz شهری در اتریش است. سومین کشور بزرگ این کشور همچنین پایتخت و شهر اصلی ایالت اتریش علیا است. این در مرکز شمال اتریش ، تقریباً 30 کیلومتری (19 مایل) جنوب مرز چک ، در دو طرف رودخانه دانوب است.

  • ارز یورو
  • زبان آلمانی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان