معرفی

لودو سومین شهر بزرگ لهستان و یک مرکز صنعتی سابق است. این شهر در قسمت مرکزی کشور واقع شده است و دارای 682,679 نفر جمعیت (2019) است. این مرکز پایتخت ناحیه لودو است و تقریباً در 120 کیلومتری (جنوب غربی) ورشو واقع شده است. نشان این شهر نمونه ای از کنت است ، زیرا قایقی (به لهستانی łódź) را به تصویر می کشد که اشاره ای به نام شهر دارد.

  • ارز złoty لهستانی
  • زبان لهستانی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان