معرفی

لانگ وی چهل و پنجمین شهر بزرگ ایالت تگزاس است. این شهر بیشتر در شهرستان گرگ واقع شده است ، که محل استقرار شهرستان است. بخش کوچکی از لانگ ویو در قسمت غربی همسایه شهرستان هریسون گسترش می یابد. لانگ وی در شرق تگزاس واقع شده است ، در آنجا بزرگراه های بین ایالتی 20 و بزرگراه های 80 و 259 ایالات متحده دقیقاً در شمال رودخانه سابین جمع می شوند.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی