معرفی

لوديانا يك شهر و يك شركت شهرداري در منطقه لوديانا در ايالت پنجاب هند است.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان