معرفی

ماكاسار مركز استان اندونزی سولاوسی جنوبی است. این شهر بعد از جاکارتا ، سورابایا ، باندونگ و مدان بزرگترین شهر در منطقه اندونزیای شرقی و پنجمین مرکز بزرگ شهری این کشور است.

  • ارز روپیه شناسنامه
  • زبان اندونزی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان