معرفی

مریدین هفتمین شهر بزرگ ایالت می سی سی پی ، ایالات متحده است که با سرشماری سال 41,148 ، 2010 نفر جمعیت و در سال 2018 ، 37,325 نفر تخمین زده شده است.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی