معرفی

میلان شهری در شمال ایتالیا ، پایتخت لومباردی و دومین شهر پرجمعیت ایتالیا پس از رم است. میلان به عنوان پایتخت امپراتوری روم غربی ، دوش میلان و پادشاهی لومباردی – ونیزی خدمت می کرد.

  • ارز یورو
  • زبان ایتالیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان