معرفی

مینسک پایتخت و بزرگترین شهر بلاروس است که در رودخانه های Svislač و Nyamiha واقع شده است. مینسک به عنوان پایتخت ، وضعیت اداری ویژه ای در بلاروس دارد و مرکز اداری منطقه مینسک و منطقه مینسک است.

  • ارز روبل بلاروس
  • زبان بلاروس
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان