معرفی

مونرو بزرگترین شهر و شهرستان شهرستان مونرو در ایالت میشیگان آمریکا است. در سرشماری سال 20,733 مونرو 2010 نفر جمعیت داشت. این شهر که در ساحل غربی دریاچه اری واقع شده است ، از جنوب با شهرستان مونرو چارتر همسایه است ، اما این دو به صورت مستقل اداره می شوند.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی