معرفی

مسقط پایتخت و بزرگترین شهر عمان است. این محل مقر فرمانداری مسقط است. براساس مرکز ملی آمار و اطلاعات (NCSI) ، کل جمعیت فرمانداری مسقط از سپتامبر 1.4 به 2018 میلیون نفر رسیده است.

  • ارز عمان ریال
  • زبان عربی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان