معرفی

نامور یک شهر و شهرداری در والونیا ، بلژیک است. این مرکز هم مرکز استان نامور و هم والونیا است و میزبان پارلمان والونی ، دولت والون و دولت است.

  • ارز یورو
  • زبان هلندی ، آلمانی ، فرانسوی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان